Private Sale beginnt in...

Days
Hours
Minutes
Seconds
Days
Hours
Minutes

Acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului web („Termeni”) reprezintă un acord între dvs. și Rocksolid Estate Aktiengesellschaft, Firmenbuchnr. Nr.: FN 593266 a, Opernring 1/R/345 1010 Viena, Austria (în continuare: „Rocksolid”) și reglementează utilizarea de către dvs. a site-ului web, cu excepția cazului în care o funcție specifică este asociată cu o licență separată, caz în care se va aplica licența separată.

 

1. Introducere

PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB, ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ ÎI RESPECTAȚI. ÎN CAZUL ÎN CARE NU ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI, NU PUTEȚI ACCESA ȘI/SAU UTILIZA SITE-UL WEB.

În acești Termeni, termenul „Site web” înseamnă site-ul web Rocksolid accesibil la adresa https://https://rocksolidestate.com/ sau oricare dintre subdomeniile sau subsite-urile sale (colectiv, „Site web”). „Utilizator”, „dumneavoastră” sau „dumneavoastră” se referă la persoana, compania sau organizația care vizitează site-ul nostru web și accesează Rocksolid. „Rocksolid”, „noi”, „ne” sau „al nostru” se referă la Rocksolid Estate Aktiengesellschaft, nr. de înregistrare: FN 593266 a, Opernring 1/R/345 1010 Viena, Austria.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII SE APLICĂ NUMAI LA UTILIZAREA SITE-ULUI WEB ȘI NU LA ORICE ALTĂ RELAȚIE CONTRACTUALĂ ÎNTRE ROCKSOLID ȘI DUMNEAVOASTRĂ. INFORMAȚIILE DE PE SITE-UL WEB SUNT DOAR PENTRU INFORMAREA DUMNEAVOASTRĂ. ÎNAINTE DE ORICE ALTĂ RELAȚIE OBLIGATORIE DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC, VOM ÎNCHEIA UN CONTRACT SEPARAT CARE SĂ STABILEASCĂ ÎN MOD CLAR DOMENIUL NOSTRU DE ACTIVITATE ȘI TERMENII ȘI CONDIȚIILE.

 

2. utilizarea site-ului web

Accesul la acest site web vă este acordat în conformitate cu acești Termeni. Sunteți de acord să utilizați Site-ul web într-un mod care să nu ne aducă prejudicii nouă, altor utilizatori sau unor terțe părți. Ne rezervăm dreptul de a rezilia sau de a restricționa accesul dvs. la site-ul web fără notificare prealabilă în cazul în care încălcați acești Termeni sau dacă utilizați în mod abuziv site-ul web sau accesați site-ul web într-o măsură neobișnuită. Putem să vă suspendăm accesul la site-ul web dacă avem motive să credem că vă implicați în activități ilegale sau că puneți în pericol securitatea datelor sau confidențialitatea altor utilizatori sau a noastră.

3 Licența de utilizare a site-ului web

Prin utilizarea site-ului web, dobândiți și Rocksolid vă acordă o licență personală, limitată, neexclusivă și netransferabilă de utilizare a site-ului web pentru uz personal și necomercial. Drepturile pe care le dobândiți sunt supuse respectării Politicii de confidențialitate și a acestor Termeni. Orice utilizare comercială este interzisă. Fără a aduce atingere acestei interdicții, vi se permite să utilizați site-ul web în formă nemodificată în scopul vizualizării.

 

4 Restricții de utilizare

Dreptul dvs. de a utiliza site-ul web este limitat la licența acordată mai sus și nu aveți voie să copiați, afișați, dezactivați, distribuiți, executați, publicați, modificați, transmiteți, creați lucrări derivate din sau exploatați site-ul web sau orice parte a acestuia, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod expres de noi, așa cum este descris în această secțiune. Nerespectarea oricăreia dintre dispozițiile prevăzute în prezentul document poate duce, la discreția exclusivă a Rocksolid, la încetarea utilizării de către dvs. a site-ului și vă poate expune, de asemenea, la răspundere civilă și/sau penală.

Cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod expres în acești Termeni sau în scris de către Rocksolid, nu puteți:

– să utilizați site-ul web și informațiile generale de pe site-ul web, cum ar fi informațiile de contact, textul, grafica, fotografiile, videoclipurile, fișierele, logo-urile, compilațiile de date, link-urile, documentația, know-how-ul, materialele de specificații, desenele și alte caracteristici obținute de pe sau prin intermediul site-ului web (denumite colectiv „Conținutul”) în scopuri ilegale, imorale, ilegale și/sau neautorizate;

– să utilizeze site-ul web și/sau conținutul în orice scop nepersonal sau comercial;

– să interfereze cu sau să încalce confidențialitatea și alte drepturi ale altor utilizatori sau să colecteze informații de identificare personală despre utilizatori fără consimțământul expres al acestora, fie manual, fie prin utilizarea unui robot, spider, crawler, aplicație de căutare sau de recuperare sau alt dispozitiv, proces sau metodă manuală sau automată pentru a accesa site-ul web și a prelua informații, indexarea și/sau extragerea de date;

– Interfera cu sau întrerupe funcționarea site-ului web sau a serverelor sau rețelelor pe care este găzduit site-ul web sau încălca orice lege, regulament, cerință, procedură sau politică a acestor servere sau rețele;

– să întreprindeți orice acțiune care impune sau poate impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii platformei noastre;

– să eludeze măsurile pe care le folosim pentru a preveni sau restricționa accesul la Site-ul web;

– să creați o bază de date prin descărcarea și stocarea sistematică a întregului conținut sau a unei părți a acestuia de pe site-ul web;

– Transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod, în legătură cu site-ul web, a oricăror viruși, viermi, cai troieni, bombe cu ceas, web bug-uri, spyware sau alte coduri, fișiere sau programe informatice care pot sau sunt destinate să deterioreze sau să deturneze funcționarea oricărui hardware, software sau echipament de telecomunicații, sau alte coduri sau componente dăunătoare, perturbatoare sau invazive reale sau potențiale;

– să decompileze, să facă inginerie inversă, să dezasambleze, să închirieze, să dea în leasing, să împrumute, să vândă, să sublicențieze sau să creeze lucrări derivate ale Site-ului sau ale oricărui conținut, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres în acești Termeni sau în Notificările legale suplimentare aplicabile;

– să utilizeze software de monitorizare sau de detectare a rețelei pentru a extrage informații despre utilizare, identități individuale sau utilizatori;

– să copiați, să modificați, să reproduceți, să republicați, să distribuiți, să afișați sau să transmiteți Site-ul sau orice Conținut, integral sau parțial, în orice scop comercial, non-profit sau public, cu excepția cazului în care suntem autorizați în mod expres de către noi,

– să folosiți site-ul web în orice scop pentru care nu este destinat; și/sau

– să încalce și/sau să încalce Termenii.

Ne rezervăm dreptul de a investiga plângerile sau încălcările raportate ale acestor Termeni și de a lua orice măsură pe care o considerăm adecvată, inclusiv, dar fără a ne limita la raportarea oricărei activități suspecte de ilegalitate autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare sau altor terțe părți și la dezvăluirea oricăror informații necesare sau adecvate către aceste persoane sau entități în legătură cu profilurile utilizatorilor, adresele de e-mail, istoricul de utilizare, adresele IP și informațiile de trafic.

5. rezerva de drepturi

Vi s-a acordat o licență de utilizare a site-ului web, iar drepturile dvs. sunt supuse acestor Termeni și Politicii de confidențialitate. Recunoașteți și sunteți de acord că toate drepturile de autor, mărcile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor sau conținutului furnizat ca parte a Site-ului web vor rămâne în permanență în posesia noastră sau a licențiatorilor noștri. Puteți utiliza astfel de materiale numai cu permisiunea expresă din partea noastră sau a licențiatorilor noștri. Recunoașteți și sunteți de acord că materialul și conținutul de pe site-ul web sunt furnizate numai pentru uz personal și necomercial.

6 Proprietatea intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului web și a materialelor conținute sau accesibile prin intermediul acestuia sunt deținute de Rocksolid, afiliații săi și/sau licențiatorii săi. Acest site web și materialele conținute sau accesibile prin intermediul acestuia, precum și drepturile de proprietate intelectuală aferente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licențiate, utilizate sau reproduse în niciun fel (cu excepția măsurii strict necesare pentru a accesa și utiliza acest site web). Toate logo-urile, ilustrațiile aferente și alte mărci comerciale sunt proprietatea Rocksolid, a afiliaților săi sau a licențiatorilor săi și nu pot fi utilizate, copiate, modificate sau reproduse în niciun fel fără permisiunea prealabilă scrisă a Rocksolid și/sau a afiliaților săi sau a licențiatorilor săi. Toate mărcile comerciale care nu sunt deținute de Rocksolid sunt proprietatea proprietarilor respectivi și sunt utilizate cu permisiunea acestora. Nimic din ceea ce conține acest site web nu trebuie interpretat ca conferind sau acordând vreun drept sau licență de utilizare, reproducere, modificare a oricărei mărci comerciale sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau a oricărei părți a acestora, fie prin implicare, precludere sau în alt mod. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta sunt rezervate. În aceste scopuri, termenul „Drepturi de proprietate intelectuală” include, dar nu se limitează la următoarele drepturi (oriunde și oricând apar și pentru întreaga durată a fiecăruia dintre ele): Brevete, mărci comerciale, denumiri comerciale, mărci de servicii, denumiri de servicii, desene și modele, opere scrise, opere audiovizuale, reprezentări vizuale, software, drepturi de autor, drepturi de design, drepturi asupra bazelor de date, drepturi morale, know-how, secrete comerciale și alte informații confidențiale, drepturi de natura oricăreia dintre acestea în orice țară, drepturi de natura concurenței neloiale și drepturi de a acționa în justiție pentru „passing off” sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială similare (în fiecare caz, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile), precum și înregistrări și cereri de înregistrare a oricăreia dintre acestea.

 

7 Respectarea dispozițiilor legale

Site-ul web poate fi utilizat numai în scopuri legale și în mod legal. Sunteți de acord să respectați toate legile, statutele și reglementările aplicabile în ceea ce privește site-ul web și toate activitățile desfășurate pe sau prin intermediul acestuia.

 

8. Despăgubiri

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne exonerați pe noi și pe funcționarii, directorii, angajații, agenții și furnizorii noștri, imediat la cerere, de orice pretenții, responsabilități, daune, pierderi, costuri și cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care decurg din orice încălcare de către dvs. a Termenilor de utilizare sau din orice altă responsabilitate care decurge din utilizarea de către dvs. a acestui site web sau din utilizarea site-ului web de către orice altă persoană care utilizează computerul și/sau informațiile dvs. personale.

 

9. linkuri către site-uri web ale unor terțe părți

Site-ul nostru web poate conține linkuri către site-uri web ale unor terțe părți. Dacă utilizați linkurile furnizate prin intermediul site-ului web pentru a accesa alte site-uri web care nu sunt întreținute de Rocksolid, veți părăsi site-ul nostru web. Site-urile web terțe legate nu se află sub controlul Rocksolid, iar noi nu suntem responsabili pentru conținutul niciunui site web legat sau al oricărui link conținut într-un site web legat. Site-urile legate sunt guvernate de termenii și condițiile site-ului legat. Includerea oricărui link nu implică recomandarea, aprobarea sau susținerea de către Rocksolid a site-ului legat și nici nu implică faptul că site-ul legat recomandă, aprobă sau susține Rocksolid.

Accesul, utilizarea și încrederea în astfel de site-uri web, servicii și conținuturi, precum și relațiile dumneavoastră cu astfel de terți, se fac pe riscul și pe cheltuiala dumneavoastră. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că Rocksolid nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice servicii, conținut, produse sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau resurse legate.

 

10 Disponibilitate și modificări

Disponibilitatea și funcționalitatea site-ului web depind de diverși factori, cum ar fi rețelele de comunicații. Rocksolid nu garantează că Site-ul web va funcționa și/sau va fi disponibil în orice moment fără întreruperi sau întreruperi, sau că va fi sigur împotriva accesului neautorizat sau fără erori.

Rocksolid își rezervă dreptul de a modifica, corecta, amenda, completa, îmbunătăți, îmbunătăți, face alte schimbări sau întrerupe, temporar sau permanent, acest Site web (sau orice parte a acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la Conținut) în orice moment și fără notificare prealabilă. În plus, recunoașteți prin prezenta că conținutul furnizat pe acest site web poate fi modificat, extins în conținut și formă sau eliminat în orice moment și fără notificare prealabilă. În cazul oricărei modificări, utilizarea în continuare a site-ului web (sau a oricărei părți a acestuia) după o astfel de modificare va fi considerată ca fiind acceptarea de către dvs. a acestei modificări. Este responsabilitatea dumneavoastră să revizuiți periodic Termenii noștri pentru a determina dacă aceștia au fost modificați. În cazul în care nu sunteți de acord cu orice modificare a Termenilor, trebuie să încetați imediat să mai utilizați site-ul web și nu puteți accesa și/sau utiliza site-ul web. Sunteți de acord că Rocksolid nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau față de o terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a acestui site web sau a conținutului acestuia. Sunteți de acord că Rocksolid nu va fi responsabil pentru orice erori sau disfuncționalități care pot apărea în legătură cu implementarea unor astfel de modificări.

 

11 Limitarea răspunderii și renunțarea la garanție

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în acești termeni și condiții, nu facem nicio declarație și ne declinăm toate garanțiile de orice fel, exprese sau implicite, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, în ceea ce privește adecvarea, fiabilitatea, disponibilitatea, actualitatea și acuratețea informațiilor, a conținutului și a linkurilor către terțe părți furnizate pe site-ul nostru în orice scop. Site-ul nostru web, informațiile și grafica aferentă sunt furnizate „așa cum sunt”, fără niciun fel de garanție.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, SITE-UL WEB ȘI CONȚINUTUL DISPONIBIL PE ACESTA SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT”. ROCKSOLID NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SAU PIERDERI SUFERITE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE ORICE ALTĂ PERSOANĂ CA URMARE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI WEB ȘI/SAU A CONȚINUTULUI DISPONIBIL PE ACESTA.

Informațiile pe care le publicăm pe site-ul web pot conține inexactități sau erori tipografice. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz nu vom fi răspunzători pentru daune directe, indirecte, punitive, accidentale, speciale sau indirecte, pierderi de utilizare, pierderi de date, pierderi de profit, pierderi de bunăvoință sau de reputație, vătămări corporale sau costuri de orice fel care rezultă din sau în legătură cu

(i) accesul dvs. la și utilizarea site-ului web și utilizarea acestuia

(ii) incapacitatea dumneavoastră de a utiliza site-ul web

(iii) orice informații sau conținut de pe site-ul web

(iv) informațiile sau materialele transmise de dumneavoastră prin intermediul site-ului web, indiferent dacă se bazează pe contract, răspundere delictuală, neglijență, răspundere strictă sau în alt mod.

Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daunele indirecte sau incidentale, astfel încât este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice utilizatorilor din astfel de jurisdicții. În cazul în care nu sunteți mulțumit de site-ul web sau nu sunteți de acord cu acești Termeni, singurul și exclusivul dvs. remediu este să întrerupeți accesarea site-ului nostru web.

 

12. Feedback

În legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului web, ne puteți furniza sugestii, idei, recenzii, comentarii și întrebări sau alte informații și/sau materiale referitoare la Site-ul web („Feedback”). După ce ne-ați furnizat Feedback-ul, continuați să păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Feedback-ului pe care le aveți și ne acordați o licență de utilizare a Feedback-ului. și afiliații noștri un drept și o licență la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, fără redevențe, de a utiliza, copia, adapta, modifica, traduce, dezvolta și crea lucrări derivate din Feedback. Recunoașteți că ne acordați, de asemenea, în mod gratuit, dreptul de a comercializa Feedback-ul dvs. în orice mod și în orice scop. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună suferită de dvs. ca urmare a dezvăluirii sau utilizării unui astfel de Feedback.

Sunteți de acord să nu ne furnizați niciun Feedback care face obiectul unei licențe de la o terță parte care ne obligă să acordăm o licență pentru site-ul web sau pentru materialele conținute de acesta unei terțe părți ca urmare a includerii Feedback-ului dvs. pe site-ul web. În plus, nu vă solicităm și nu dorim să primim niciun Feedback considerat confidențial sau de proprietate, cu excepția cazului în care vă solicităm în mod expres acest lucru. Orice feedback pe care ni-l trimiteți va fi considerat neconfidențial sau neprotejat, cu excepția cazului în care noi am declarat în mod expres contrariul. Nu suntem răspunzători pentru niciun feedback sau material furnizat de dumneavoastră și/sau de o terță parte.

 

13 Reziliere și drept de refuz

Rocksolid Estate își rezervă dreptul de a refuza accesul la Site-ul web în orice moment. Vă putem refuza accesul la tot sau la o parte a Site-ului web în orice moment, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, dacă considerăm că

(i) ați încălcat Termenii noștri,

(ii) reprezentați un risc sau o potențială răspundere juridică pentru noi; sau

(iii) furnizarea de către noi a Site-ului web către dumneavoastră nu mai este viabilă din punct de vedere comercial sau social.

Vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica încetarea prin intermediul adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o atunci când ne contactați din nou.

14 Legea aplicabilă, soluționarea litigiilor

Toate litigiile dintre părți sunt reglementate de prezentele Condiții în conformitate cu legislația Republicii Austria, cu excepția oricăror principii de conflict de legi care ar putea prevedea aplicarea legislației unei alte jurisdicții. Orice litigiu sau revendicare care decurge din sau în legătură cu acești Termeni, inclusiv, dar fără a se limita la orice încălcare, reziliere, valabilitate, invaliditate sau orice alt litigiu sau revendicare care decurge din sau în legătură cu acești Termeni sau cu site-ul web, va fi supus jurisdicției exclusive a instanței pentru districtul 1 din Viena, Austria.

 

15 Diverse

Întregul acord

Acești Termeni, împreună cu Politica de confidențialitate a site-ului web și orice alte notificări legale publicate pe site-ul nostru web, guvernează relația noastră cu dvs. și acordul pe care l-ați încheiat în ceea ce privește utilizarea site-ului web.

Nicio renunțare

Neexercitarea de către oricare dintre părți a oricărui drept prevăzut în prezentul document în orice privință nu va fi considerată o renunțare la orice alte drepturi în temeiul prezentului acord. O renunțare la respectarea într-un anumit caz nu înseamnă că vom renunța la respectarea în viitor.

Nu se oferă consultanță financiară sau de investiții
Conținutul site-ului web are doar scop informativ. Nu trebuie să interpretați aceste informații sau alte materiale ca fiind sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură. Vă rugăm să consultați un profesionist financiar licențiat sau un consilier de investiții pentru sfaturi adaptate la situația dvs. financiară. Informațiile furnizate pe acest site web nu înlocuiesc consilierea financiară sau de investiții profesională și nu ar trebui să se bazeze pe acestea ca atare. Sunteți singurul responsabil pentru evaluarea meritelor și riscurilor asociate cu utilizarea oricăror informații sau a altor conținuturi de pe site-ul web înainte de a lua orice decizie bazată pe astfel de informații sau alte conținuturi.

Nicio ofertă sau solicitare

Nimic de pe site-ul nostru nu constituie o solicitare, recomandare, aprobare sau ofertă din partea Rocksolid sau a oricărui furnizor de servicii terță parte de a cumpăra sau vinde orice valori mobiliare sau alte instrumente financiare în această jurisdicție sau în orice altă jurisdicție în care o astfel de solicitare sau ofertă ar fi ilegală în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din respectiva jurisdicție. Orice astfel de ofertă sau solicitare va fi făcută numai prin intermediul documentelor oficiale de ofertă care vor conține informații importante despre riscuri, taxe, costuri etc. și vor fi etichetate ca atare. Trebuie să citiți cu atenție documentele de ofertă înainte de a lua o decizie de investiție. Acest site web nu este destinat utilizării de către persoane din țări în care publicarea sau disponibilitatea acestui site web este interzisă din motive de naționalitate, reședință sau din alte motive.

Forța majoră

Rocksolid nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, în cazul în care o astfel de neexecutare se datorează unei cauze independente de voința sa rezonabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, defecțiuni sau degradări mecanice, electronice sau ale comunicațiilor.

Separabilitate

În cazul în care orice prevedere a Termenilor este considerată inaplicabilă sau invalidă, respectiva prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară pentru ca Termenii să rămână în vigoare și să fie aplicabili.

Atribuirea

Putem transfera, cesiona sau delega Termenii și drepturile și obligațiile sale fără consimțământ.

Colectarea de date

Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate în ceea ce privește colectarea de date și utilizarea de cookie-uri.

 

©Rocksolid Estate (Januar 2023)

Rocksolid Estate AG

Jetzt ab 100€ ROC Token kaufen

Registriere dich hier und benutze anschließend die gleiche E-Mail-Adresse, um über den Broker Equito zu investieren.

Nur mehr ein Schritt zum ROC Token

Fast geschafft! E-Mail im Postfach bestätigen und weiter zu Equito!

Bestätige die E-Mail, die wir dir soeben gesendet haben, damit du anschließend über Equito investieren kannst.

WICHTIG: NUTZE BEI EQUITO DIE SELBE E-MAIL WIE HIER